Livet handler om at samle på oplevelser                                                                                      The ultimate driving experience by F1driving.com                                                     You have to try it – to belive it                                                   Fra april 2010 kører vi også på Guadix Circuit i Spanien

VelkommenFormel 1DatoerPriserSponsorerVilkårFAQGalleriLinksBilerKontakt


VILKÅR OG UDDYBENDE INFORMATION !

Instruktionen/teorien vil primært foregå på dansk, men med mulighed for svensk eller engelsk.
Følgende program med råd, vejledning, regler og informationer, vil desuden blive gennemgået i forbindelse med
instruktionen på selve kursusdagen.

1. • Dagens program
2. • Skitse over banen
3. • Racerbilerne
4. • Køreteknik og teamwork
5. • Sikkerhed og ansvar

Sikkerhed og regler:

Alle biler er udstyret med: 3- eller 4-punkts racersele, ildslukker, ekstern hovedafbryder, forstærket bremser.
Alle deltagere bliver udstyret med: FIA godkendt brandsikre køredragter, sko og hjelm.
Alle deltagere modtager grundig instruktion i: bilens indretning og tekniske funktioner, flagsymboler
og anden afmærkning på banen, køreteknik på bane i forhold til kørsel på alm. vej, ideal linier og bremsepunkter,
regler for overhaling med Formel Renault / Formel Opel/Lotus (overhaling med Formel 1 bilen er ikke tilladt).

Regler for kørsel på banen:
Der må under ingen omstændigheder køres om kap med andre deltagere, alle flagsignaler og/eller anvisninger fra
instruktører og flagmarchals skal ubetinget respekteres, farlig kørsel eller provokerende kørsel overfor andre
deltagere er forbudt.
Enhver overtrædelse af ovenstående kan medfører øjeblikkelig bortvisning fra kurset

Generelle regler:

Al kørsel på banen overvåges af instruktører, alle deltagere skal gennemgå instruktion for kørsel på egen hånd,
ingen deltager kan køre uden at være iført fuldt sikkerhedsudstyr, alle deltagere gøres bekendt med den
gældende selvrisiko for evt. skade på bilerne, ethvert arrangement gennemføres på grundlag af et nøje
tilrettelagt og afprøvet program.

Såfremt vejrliget gør - f.eks. regn, at vi vurderer kørsel med Formel 1 bilerne ikke er mulig eller forsvarligt,
udsættes den resterende del af kurset til gennemførelse på et senere tidspunkt.
Ny dato aftales ved henvendelse til F1driving. Dette skal være foretaget af pågældende deltager senest 12 måneder
efter oprindelig kursusdato.

Afvikling af kurset:

Hele holdet deles op i 4 teams med hver sin Formel Renault eller Formel Opel/Lotus racer.
Prøv evt. selv at finde sammen – primært i forhold til højde og drøjde!

Ved kørsel i Formel Renault eller Formel Opel/Lotus, sparer det meget tid, hvis hver især hjælper hinanden med
ind og udstigning af bilerne (fast- og frigørelse af selerne). Det gælder meget om, at holde et glidende flow
i afviklingen.

Efter 3 - 5 omgange, flages der med det ternede mål flag hvorefter omgangen færdiggøres og der køres i pit.
Det vil sige, at når bilen er på vej ind i pitten, er næste mand allerede klar til indstigning med hjelm og
resten af teamet hjælper naturligvis!

Instruktøren vil løbende sørge for klargøring af bilerne. Det vil sige, benzin opfyldning, skift af batteri etc.

Inden kørsel i Formel 1 raceren, holder vi en ny køre- og sikkerhedsinstruktion for F1 deltagerne.
Pilot skift i Formel 1 racerne sker udelukkende ved hjælp af instruktør – hvor de sidste instrukser repeteres.

Alle deltagere bedes blive på den sorte asfalt – hele dagen, så vi ikke skal bruge unødig tid på bjergning, rengøring,
udtræk i jeres pengepung – og i værste fald, at nogle ikke kommer ud og køre!

Kurset og oplevelsen, bygger på en ekstrem og individuel køreoplevelse – og vi garanterer, at du aldrig vil glemme den!

Flagsignaler:

I forbindelse med kørslen på banen, har vi på Hungaroring 6 flag marchals og Resuce team, som alle er top professionelle
og fuldtids under de europæiske Formel 1 Grand Prix’s.

1. • Mål flag Færdiggør omgangen, og kør herefter i pitten.

1. • Gult flag Hindring på banen. Sænk hastigheden og vær observant.

1. • Rødt flag Hindring på banen. Fuldfør omgangen og kør i pitten.

Det gule flag kan også bruges som advarsel ved f.eks. oversatsning eller uforsvarlig kørsel. Følges denne anvisning ikke,
resulterer det automatisk i rødt flag, hvorefter instruktøren beslutter det videre forløb!

Fysiske krav til kursister:

For gennemførelse af kurset, kræves der alm. fysik og fuld førlighed i arme og ben. Er du i tvivl, så ring til undertegnede.

Personlig huskeliste
1. • Rejsedokumenter
2. • Gyldigt pas
3. • Valuta / kreditkort
4. • Kamera, video og ekstra bånd/disk eller hukommelseskort.
5. • Praktisk tøj og sko
6. • Evt. drikkevarer (der er kildevand i pitten - sodavand m.v. kan købes på banen).
7. • Og frem for alt - et godt humør!


Dokument vedrørende ansvar for skade samt bortvisning af kursister:

Vedlagt dokument fremsendes hermed som forhåndsorientering og vil blive udleveret og gennemgået af instruktøren i
forbindelse med teoriundervisningen. Herefter vil dokumentet i underskrevet stand, blive indsamlet.
Ved eventuelle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Instruktør Tom Picano tlf. 40371188 eller e-mail: team@F1driving.com

Ved min underskrift på denne erklæring bekræfter jeg:

A – at den kørsel som foretages af mig i de køretøjer som stilles til rådighed af Johan Rajamäki Racing Experience sker
       på mit ansvar og, at Johan Rajamäki og arrangørerne af kurset i øvrigt er uden ansvar for den skade jeg måtte forvolde
       på mig selv, materiellet og omgivelserne i øvrigt.

B – at jeg accepterer at skulle betale en selvrisiko på op til kr. 12.500,- såfremt jeg ved uagtsomhed forvolder skade
       på Formel Renault eller Formel Opel/Lotus bilen samt op til kr. 30.000,- såfremt jeg ved uagtsomhed forvolder skade på
       Formel 1 bilen. Afregning skal naturligvis ske kontant samme dag, direkte til Johan Rajamäki

C – at kørsel i de til rådighed stillede køretøjer kun kan ske forsvarligt såfremt alle givne instrukser følges
       fuldstændigt og at Johan Rajamäki og arrangørerne af kurset derfor kan bortvise en kursist hvis vedkommendes optræden
       og attitude under kurset tyder på manglende respekt for de specielle farer som kørslen i disse køretøjer udløser.

D – at en bortvisning er endelig og at der ikke ydes nogen form for tilbagebetaling såfremt kursisten bortvises.

Min underskrift på denne erklæring bekræfter således at jeg har gennemlæst, forstået og accepteret indholdet af
punkterne A, B, C og D.

Dato: ______________ Navn med blokbogstaver: ______________________________________________

Underskrift: ______________________________________________